Bir seans ön görüşme dahil ortalama 1 buçuk veya 2 saat sürmektedir. Danışan ilk geldiğinde 15-20 dakika ön görüşme yapılır. Çalışmak istediği konu ile ilgili durum ve şimdiki yaşına kadar yaşadığı bazı durumlar konuşulur.

Danışanın özellikle üzerine çalışmak istediği konu keşfedilir. Çözmek istediği birden fazla konu varsa, danışanın isteğine göre öncelikli konu belirlenir.

Çok sık sorulan sorulardan biri de kaç seans gerektiğidir. Bunu söylemek mümkün değil çünkü kişiye, konuya göre değişir. Her kişinin dönüşüm süreci farklıdır. Aynı konuda bir danışanla, bir çalışmada sonuç alınırken, farklı bir danışanla birden fazla seansla sonuç alınabilir.

Danışan sorununun ne olduğunu tam anlayamadığı durumlarda bunları birlikte belirliyoruz.

Konu belirlendikten sonra kişi gözler kapalı hafif transa geçerek geçmiş yaşam regresyonu yapılıyorsa, geçmiş yaşam anılarını; şimdiki yaşam regresyonu ise şimdiki hayatının geçmiş anılarını hatırlamaya başlıyor. Burada hikayenin ne olduğu, gerçekten yaşanıp yaşanmadığı hiç önemli değil. Amaç şu an ki problemin kaynak duygusuna inmektir. Yani negatif duyguya ulaşmaktır.  Bunu da kişinin anlattığı bilinçaltı hikayesi üzerinden çözmeye odaklanıyoruz.

Danışan şimdiki andaki tüm sesleri, danışmanın sesini duyuyor, aynı zamanda da gözler kapalı kendi  bilinçaltından çıkan hikayesini anlatmaya başlıyor. Özel teknikler ile bu duygularla yüzleşmeye başlıyor danışan. Bu bir iş birliği çalışmasıdır danışan ve danışman arasında olan. Kişi çözmeye ne kadar hazır, bilinç atındaki negatif duygularla yüzleşmeye ne kadar hazır ise seans o kadar verimli geçer.

Seans bitiminde ise danışan tüm seansı hatırlıyor. Seansın süresi ortalama 2 saat sürmektedir. Kişi eğer çözmeye istekli ve kendi sorunları ile yüzleşmeye niyetliyse sonuç alabilmesi çok daha kolaylaşıyor.

Kontrolcü yapıya sahip kendisini kolayca bırakamayan, analatik düşünce yapısına sahip kişiler geçmiş anılarına geçiş yapmakta zorlanabiliyorlar. Bu yüzden danışanın terapistine güven duyması, sorunları içtenlikle çözmeye istekli olması çok önemlidir.

Seans bitiminde 10 dakika kadar seans değerlendirmesi yapılır.

Seans sonrası  7 ila 10 gün tamir fazıdır. Bundan dolayı seans sonrasında yorgunluk olması normaldir. Seansın oturma süreci kişiden kişiye değişen bir zamanı ve sindirme süreci vardır.

Ön görüşme, seans ve seans sonrası değerlendirme dahil olmak üzere, tüm çalışmada ses kaydı yapılmaktadır. Bu eğitim aldığımız okulun ve bağlı olduğumuz derneğin zorunluluğudur.Seanslarda gizlilik esas olup tüm ses kayıtları güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Şimdiki hayatımızda huzurlu bir şekilde yaşamanıza engel olan davranış kalıpları, tekrarlayan durumlar, yanlış inanç kalıpları bilinçaltımızda ve enerji alanımızda birikmeye devam ederler. Tüm bunlar şimdiki yaşamımızda kendini suçluluk, öfke, acı, üzüntü (sebepli veya sebepsiz) güvensizlik ve değersizlik duygusu olarak kendini gösterir.

Tüm blokajlar bilinçaltımızda çözümlenmediği sürece birçok sıkıntı yaratarak varlığını sürdürmeye devam ederler.

Kişi bu blokajlardan dolayı içinden çıkamadığı bir kısır döngü içine girer. Bu durum daha da umutsuzluğa neden olur.

Regresyon çalışmasında tüm bu durumların bilinçaltındaki en derin köklerine inilip çözülme yoluna gidilir. Amaç geçici bir çözümle semptomları yok etmek değil, asıl kaynağına inip fiziksel, ruhsal, duygusal, zihinsel düzeyde bütüncül bir şekilde incelenip kalıcı bir değişim sağlamaktır.

Regresyon seansı almak için geçmiş yaşamlara (reenkarnasyon) inanmak şart değildir. İnanmayan veya bu konudaki herhangi bir fikri olmayan danışanlar da geçiş yapabilirler. Amaç yaşananların gerçekliğini sorgulamak veya ispatlamaya çalışmak değildir. Amaç danışanın sorun yaşadığı konuyu çözmek ve şimdiki hayatında olumlu değişiklikler sağlamaktır. Önemli olan bilinçaltımızın bize sembolik olarak anlattığı hikayedir.

Bu çalışmayı ilk kez katılacak olan kişiler, ya gidersem ve geri dönemezsem diye tedirgin olabiliyorlar. Danışan hiçbir yere gitmiyor. Sadece bilinçaltındaki anıyı hatırlıyor olacaktır.

Regresyon geriye, kaynağa dönüş demektir. Regresyon çalışması kişinin şimdiki hayatında yaşadığı sorunların geçmişteki kaynağına giderek bilinçaltı negatif duyguyu hatırlayarak, yüzleşme ve farkındalık kazanarak arınma yöntemidir

Regresyon çalışmasının amacı da kişinin şimdiki hayatında bir türlü anlam veremediği, çözemediği, sürekli tekrarlayan olayların kaynağına yani geçmiş anılara giderek çözmektir. Bilinçaltımızın anlattığı hikaye kişiye özeldir ve bir anlamı vardır. Amaç kişinin şimdiki hayatındaki negatif duygunun köküne inmektir bunu da bir bilinç altının anlattığı bir hikaye üzerinden yapıyoruz.

Regresyon çalışması 1950 yıllardan beri kullanılıyor.. Fritzloura Perls’den Gestalt, Wilhelm Reivh’dan Beden farkındalığı, Zerka Moreno’dan psiko drama, Transpersonal terapi ve travma terapisi ile bir araya getirilmiş bütünsel bir terapi yöntemidir.

1950’li yıllardan beri dünyanın birçok yerinde kişilerin birçok sıkıntı,korku, ilişki sorunları, kendini ifade edememe gibi birçok problemin çözümünü sağlıyor.

Regresyon çalışmasında yapılan bilinçaltı temizliği kişide gerçekleşen olumlu değişim, hem kendisi hem çevresi tarafından farkediliyor ve bu değişim aile ilişkilerinde sosyal yaşantılarında iş yaşamında hissediliyor. Kişi kendi ruhsal yolculuğunu keşfettikçe dünyayı algılayış, olayları yorumlayış biçimi değişiyor, farkındalık kazanıyor.

Bu çalışmada hafif trans tekniği uygulanıyor. Gözler kapalı olarak kişi uzanır.Danışan aynı şimdiki anda etrafındaki sesleri duyup algılayabilir. Bilinci açık bir şekilde şimdiki andan kopmadan, başka bir zaman ve başka bir mekandaki deneyimini anlatıyor, hatırlıyor. Önemli olan bu hikayenin gerçek olup olmadığı değil, bize ne anlattığıdır.

Danışan ve danışmanın iş birliği içerisinde çeşitli yöntemlerle çözüm ve farkındalık sağlanıyor. Seans sonrası danışan seansta yapılan herşeyi hatırlıyor .Kişi seanstan kalkınca 10 dakika değerlendirme yapılır.

Seans sonrası  7 ila 10 gün tamir fazıdır. Bundan dolayı seans sonrasında yorgunluk olması normaldir. Seansın oturma süreci kişiden kişiye değişen bir zaman ve sindirme süreci vardır.

 

Regresyon çalışması her bakımdan emniyetli bir yöntemdir. Fakat terapiyi yaptırırken uygulayan kişinin eğitimine ve yetkinliğine dikkat etmenizi öneririm.

Ön görüşme, seans ve seans sonrası değerlendirme dahil olmak üzere, tüm çalışmada ses kaydı yapılmaktadır. Bu eğitim aldığımız okulun (www.radianced.com)  ve bağlı olduğumuz derneğin zorunluluğudur.Seanslarda gizlilik esas olup tüm ses kayıtları güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Regresyon çalışması oldukça güçlü, etkili ve güvenli bir yöntemdir. Kişilerin sorunlarını çözmesi için bir araçtır. Geçmiş anılarını, tüm korkular, olumsuz inanç kalıplarının hepsi bilinçaltımızda kayıtlıdır. Regresyon çalışması bu kalıplara ulaşıp, onları değiştirip, dönüştürmek yoluyla, şimdiki hayatımızda olumlu değişimler sağlar, aynı zamanda kişi yaşam amacını, ruhunun yolculuğunu keşfettikçe , kazandığı farkındalık ile birlikte hayatı daha anlamlı hale gelmeye başlar. Kendisine ve çevresine daha geniş bir perspektifden bakmaya başlar, aslında mükemmel bir sistemin parçası olduğumuzu ve sistemdeki yerimizin önemini anlamamızı, yaşam amacımızı hatırlamamızı sağlıyor.
Değersizlik Duygusu – Başarısızlık Korkusu
Özgüven Eksikliği
İlişki Problemleri, Eril Dişil Dengesi (Aile, Evlilik, Sosyal Çevre, İş Hayatı)
Kontrol Edilemeyen Öfke, Kızgınlık
Suçluluk, Yalnızlık Duygusu
Aidiyet Sorunu
Bereketi Çekememe (Bereket Blokajları)
Tekrarlayan İlişki Türleri, Olaylar, Durumlar, Davranışlar
Bağımlılıklar
Tüm Blokajlar
Yeteneklerin Açığa Çıkmasını Engelleyen Blokajlar

Şimdiki yaşam regresyonu kişinin şimdiki hayatının çocukluğundan şimdiki yaşına kadar olan dönemdeki negatif duyguları çözmeye yönelik yapılan oldukça etkili bir çalışmadır.Özellikle çocukluk hatıralarımız bilinçaltımıza oldukça derin bir şekilde kaydedilir.Ve kişi ömrü boyunca  çocuklukta yaşadığı bir durumun izlerini yaşantısında fark edebilir.

Not;

Bu çalışmalar ruh sağlığı yerinde olan kişiler içindir. Hastalık ve tedavi teşhis durumunda tıp doktoruna başvurunuz.