Regresyon bir çok konu için yapılabilir ben ikili ilişkiler üzerine çalışmalarımı sürdürmekteyim.

  • Aile ve yakın çevreyle olan ilişkiler
  • Kötü Giden ilişkiler
  • İkili ilişkilerde hissedilen değersizlik duygusu
  • Karşı cinsle ilişkiler
  • Evlilikten korkma
  • Bağımlı ilişkiler
  • Kendini ifade etmekte güçlük çekme ifade sorunları
  • Yalnızlık duygusu
  • Tekrarlayan ilişki türleri,
  • Eril dişil dengesi