Regresyon çalışması oldukça güçlü, etkili ve güvenli bir yöntemdir. Kişilerin sorunlarını çözmesi için bir araçtır. Geçmiş anılarını, tüm korkular, olumsuz inanç kalıplarının hepsi bilinçaltımızda kayıtlıdır. Regresyon çalışması bu kalıplara ulaşıp, onları değiştirip, dönüştürmek yoluyla, şimdiki hayatımızda olumlu değişimler sağlar, aynı zamanda kişi yaşam amacını, ruhunun yolculuğunu keşfettikçe , kazandığı farkındalık ile birlikte hayatı daha anlamlı hale gelmeye başlar. Kendisine ve çevresine daha geniş bir perspektifden bakmaya başlar, aslında mükemmel bir sistemin parçası olduğumuzu ve sistemdeki yerimizin önemini anlamamızı, yaşam amacımızı hatırlamamızı sağlıyor.
Değersizlik Duygusu – Başarısızlık Korkusu
Özgüven Eksikliği
İlişki Problemleri, Eril Dişil Dengesi (Aile, Evlilik, Sosyal Çevre, İş Hayatı)
Kontrol Edilemeyen Öfke, Kızgınlık
Suçluluk, Yalnızlık Duygusu
Aidiyet Sorunu
Bereketi Çekememe (Bereket Blokajları)
Tekrarlayan İlişki Türleri, Olaylar, Durumlar, Davranışlar
Bağımlılıklar
Tüm Blokajlar
Yeteneklerin Açığa Çıkmasını Engelleyen Blokajlar