Şimdiki hayatımızda huzurlu bir şekilde yaşamanıza engel olan davranış kalıpları, tekrarlayan durumlar, yanlış inanç kalıpları bilinçaltımızda ve enerji alanımızda birikmeye devam ederler. Tüm bunlar şimdiki yaşamımızda kendini suçluluk, öfke, acı, üzüntü (sebepli veya sebepsiz) güvensizlik ve değersizlik duygusu olarak kendini gösterir.

Tüm blokajlar bilinçaltımızda çözümlenmediği sürece birçok sıkıntı yaratarak varlığını sürdürmeye devam ederler.

Kişi bu blokajlardan dolayı içinden çıkamadığı bir kısır döngü içine girer. Bu durum daha da umutsuzluğa neden olur.

Regresyon çalışmasında tüm bu durumların bilinçaltındaki en derin köklerine inilip çözülme yoluna gidilir. Amaç geçici bir çözümle semptomları yok etmek değil, asıl kaynağına inip fiziksel, ruhsal, duygusal, zihinsel düzeyde bütüncül bir şekilde incelenip kalıcı bir değişim sağlamaktır.

Regresyon seansı almak için geçmiş yaşamlara (reenkarnasyon) inanmak şart değildir. İnanmayan veya bu konudaki herhangi bir fikri olmayan danışanlar da geçiş yapabilirler. Amaç yaşananların gerçekliğini sorgulamak veya ispatlamaya çalışmak değildir. Amaç danışanın sorun yaşadığı konuyu çözmek ve şimdiki hayatında olumlu değişiklikler sağlamaktır. Önemli olan bilinçaltımızın bize sembolik olarak anlattığı hikayedir.

Bu çalışmayı ilk kez katılacak olan kişiler, ya gidersem ve geri dönemezsem diye tedirgin olabiliyorlar. Danışan hiçbir yere gitmiyor. Sadece bilinçaltındaki anıyı hatırlıyor olacaktır.